Semana movida II

Después de la famosa huelga de controladores, al final parece ser que va a salir todo bien.
Vuelo mañana por la mañana a Inglaterra, y pasado mañana tengo las entrevistas en la Universidad de Cambridge.
Ya os contaré el jueves o el viernes qué tal me ha ido.

Després de la famosa vaga de controladors, finalment sembla ser que tot sortirà bé.
Volo demà al matí a Anglaterra, i demà passat tinc les entrevistes a la Universitat de Cambridge.
Ja us explicaré dijous o divendres com m'ha anat.

After the famous controllers strike, in the end it seems everything's going to be all right.
I'm flying to England tomorrow, and on Wednesday I will have my interviews at the University of Cambridge.
I will tell you on Thursday or Friday how it's been.

Comments

Post a Comment

Popular Posts